پیام دل‌پذیرِ مسعود کیمیایی ("سرب"، "رد پای گرگ"، "خائن‌کشی") در پسِ سال‌ها/ من این مردم را می‌شناسم و کنار آن‌ها هستم. + انتقاد از همکاران‌اش و افرادی که بخواهند در این اوضاع، بازی و فرصت‌طلبی کنند

پیام دل‌پذیرِ مسعود کیمیایی ("سرب"، "رد پای گرگ"، "خائن‌کشی") در پسِ سال‌ها/ من این مردم را می‌شناسم و کنار آن‌ها هستم. + انتقاد از همکاران‌اش و افرادی که بخواهند در این اوضاع، بازی و فرصت‌طلبی کنند

پیام دل‌پذیرِ مسعود کیمیایی (

پیام دل‌پذیرِ مسعود کیمیایی ("سرب"، "رد پای گرگ"، "خائن‌کشی") در پسِ سال‌ها/ من این مردم را می‌شناسم و کنار آن‌ها هستم. + انتقاد از همکاران‌اش و افرادی که بخواهند در این اوضاع، بازی و فرصت‌طلبی کنند

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;