خبری از فضای مجازی/ پلتفرمِ "فیلم نت"، پخش سریال‌های‌‌اش در هفته‎‌ی جاری را متوقف کرد+ تصویر منتشر شده

;