صداوسیما هم برای حجاب، پس از درگذشتِ بسیار غمبار مهسا امینی، میان اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان مناظره گذاشت: مدیر مسئولِ "هم‌میهن": طبق قانون فعلی ٨٠ درصد خانم های ما مجرم هستند/ اگر بخواهیم رکن اصلی قانون را اجرا کنیم باید از همین درِ استودیو که در آن حضور داریم شروع کنند به گرفتن خانم ها/ مدیرمسئول "همشهری": پلیس وقتی ناهنجاری ببیند می آید و برخورد می کند/ ما گشت ارشاد نداریم/ اگر بخواهند قانون را اجرا کنند باید به 20 میلیون خانم تذکر بدهند

صداوسیما هم برای حجاب، پس از درگذشتِ بسیار غمبار مهسا امینی، میان اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان مناظره گذاشت: مدیر مسئولِ "هم‌میهن": طبق قانون فعلی ٨٠ درصد خانم های ما مجرم هستند/ اگر بخواهیم رکن اصلی قانون را اجرا کنیم باید از همین درِ استودیو که در آن حضور داریم شروع کنند به گرفتن خانم ها/ مدیرمسئول "همشهری": پلیس وقتی ناهنجاری ببیند می آید و برخورد می کند/ ما گشت ارشاد نداریم/ اگر بخواهند قانون را اجرا کنند باید به 20 میلیون خانم تذکر بدهند

صداوسیما هم برای حجاب، پس از درگذشتِ بسیار غمبار مهسا امینی، میان اصلاح‌طلبان و اصول‌گرایان مناظره گذاشت: مدیر مسئولِ

عبدالله گنجی: ما گشت ارشاد نداریم/ اگر بخواهند قانون را اجرا کند باید به 20 میلیون خانم تذکر بدهد

- مدیرمسئول روزنامه همشهری: پلیس وقتی ناهنجاری ببیند می آید و برخورد می کند.

- این خانم دو سه تا خانم دیگر هم همراهش بوده اند، اما آنها را سوار ون نکرده اند./ جماران

برای مشاهده ادامه مطلب کلیک کنید.

0 دیدگاه

ارسال دیدگاه

;