ظاهرن خبرگزاری خبرآنلاین، پستِ مربوط به بازی نوید محمدزاده در یک فیلم دفاع مقدسی را که در ساعات گذشته منتشر کرده بود؛ حذف کرده است

;